TERMS OF USE

Odricanje od odgovornosti

Internet stranica advokatske kancelarije Trifunović&Co (TCLaw) sadrži opšte informacije o našim oblastima rada i članovima TCLaw tima, kao i generalne prikaze i mišljenja o značajnim novostima i događajima u vezi sa našim delokrugom poslovanja. Ulažemo najveće napore kako bismo obezbedili tačnost i pouzdanost svih podataka objavljenih na internet stranici. Međutim, informacije sadržane na našoj internet stranici objavljene su isključivo u informativne svrhe i nisu namenjene da služe kao pravni savet ili kao bilo koja druga vrsta saveta, u bilo koje svrhe. Članovi TCLaw tima ne mogu biti odgovorni i odriču se odgovornosti u vezi sa bilo kojim oblikom postupanja na osnovu tih informacija.

Pregledanje TCLaw internet stranice ili bilo koji vid komunikacije putem ove internet stranice ne predstavlja i ne može uspostaviti odnos klijenta i advokata, niti se može smatrati da je preduzimanjem navedenih radnji postignut sporazum o pružanju pravnih ili bilo kojih drugih usluga. Ukoliko su Vam potrebne pravne usluge ili pravni savet, možete nas kontaktirati direktno.

TCLaw internet stranica može sadržati veze ka spoljnim internet stranicama, uspostavljenih u cilju pružanja potpunijih informacija. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo koju informaciju ili mišljenje objavljeno na spoljnim internet stranicama, niti za pravila i uslove njihovog korišćenja. Molimo Vas da imate u vidu da, ukoliko preko TCLaw internet stranice pristupite nekoj od spoljnih internet stranica, to radite na sopstveni rizik.


Autorsko pravo

Zadržavamo sva autorska i druga srodna prava koja se odnose na sadržinu ove internet stranice. Zabranjeno je neovlašćeno stavljanje u promet i kopiranje, kao i bilo koji drugi oblik korišćenja sadržaja TCLaw internet stranice koji je u suprotnosti sa ovde utvrđenim uslovima i/ili njegovom svrhom i/ili kojim se narušavaju prava autora.


Zaštita privatnosti

TCLaw štiti privatnost posetilaca ove internet stranice, u skladu sa važećim propisima.

Na osnovu posete korisnika TCLaw internet stranici, možemo prikupljati podatke kao što su IP adresa korisnika i vreme i trajanje posete. Navedene podatke možemo evidentirati u cilju merenja broja poseta internet stranici, pregledanih stranica i drugih parametara koji nam omogućavaju da unapredimo funkcionalnost i sadržaj TCLaw internet stranice, bez otkrivanja identiteta korisnika. TCLaw internet stranica ne koristi kolačiće.

Vaši lični podaci koje dobrovoljno date prilikom korišćenja neke od usluga na TCLaw internet stranici (npr. portal za traženje posla, kontakt formular, itd.), biće evidentirani i obrađivani na osnovu Vaše saglasnosti koju dajete korišćenjem te usluge. Ovi podaci se prikupljaju i obrađuju isključivo u svrhu usluge u vezi sa kojom su dati, i u trajanju koje je razumno neophodno za ispunjenje te svrhe, odnosno u trajanju koje je dozvoljeno važećim propisima.

Ako u bilo kom trenutku želite da dobijete informacije o Vašim podacima koji su prikupljeni i evidentirani sa naše strane, ili želite da ti podaci budu ispravljeni ili uklonjeni iz naše baze podataka, ili da opozovete Vašu saglasnost za prikupljanje i obradu podataka, molimo Vas da nas kontaktirate na sledeću i-mejl adresu: office@tclaw.co.rs.

Pravila i uslovi korišćenja TCLaw internet stranice mogu biti izmenjeni u svako doba. Sve izmene će se primenjivati od dana njihovog objavljivanja na internet stranici. Ukoliko nastavite da koristite internet stranicu, smatraće se da ste prihvatili sve tako izvršene izmene. Stoga, preporučujemo da redovno čitate ove Uslove korišćenja kako biste se upoznali sa svim eventualnim izmenama istih.

Pristupanjem i korišćenjem ove internet stranice prihvatate obaveznost napred navedenih pravila i ograničenja.

Prijavite se na naš newsletter