Oblasti rada - Neprofitne organizacije

Naša kancelarija ima dugogodišnje iskustvo u pružanju usluga savetovanja i zastupanja velikog broja domaćih i stranih nevladinih, neprofitnih organizacija. Savetujemo naše klijente iz nevladinog sektora o najpovoljnijim oblicima organizovanja, poreskom tretmanu neprofitnih organizacija, pitanjima iz oblasti rada, i drugim pitanjima u vezi sa njihovim poslovanjem.

Sastavljamo akta za registraciju i rad fondacija, zadužbina i udruženja kao i predstavništava stranih neprofitnih organizacija i zastupamo ih u postupcima pred državnim organima nadležnim za njihovo poslovanje. Pregovaramo i sastavljamo širok spektar ugovora specifičnih za neprofitne organizacije i pružamo im podršku u toku realizacije njihovih projekata i prestanka rada po ostvarenju ciljeva.

Partnerka u našoj kancelariji učestvovala je u procesu kreiranja novih normativnih rešenja u neprofitnom sektoru.

Prijavite se na naš newsletter