Oblasti rada - Kompanije - Zaštita okoline

Kancelarija pruža savete i u vezi sa pitanjima zaštite i očuvanja životne sredine, sprečavanja i kontrole zagađivanja, odnosno usklađenosti poslovanja i dokumenata klijenata sa važećim propisima iz oblasti ekologije, kao i propisima iz oblasti energetike, planiranja i izgradnje, proizvodnje i upravljanja hemikalijama i slično.

Asistiramo našim klijentima prilikom definisanja strategije i zaključenja ugovora o upravljanju otpadom sa izabranim strateškim partnerom, postupanja u skladu sa propisima o bezbednosti hrane i organskoj proizvodnji, kao i ispunjenju uslova za dobijanje sertifikata.

Prijavite se na naš newsletter