Oblasti rada - Kompanije - Radno pravo / Boravišna i radna dozvola

Pružamo sveobuhvatne savete po pitanjima u vezi rada, prava i obaveza iz i van radnog odnosa, zaštite i bezbednosti na radu, obavezama poslodavca u vezi sa radom i drugo. Sastavljamo ugovore, opšte akte, rešenja i druge odluke poslodavca u vezi sa radom i pružamo pravnu podršku klijentima u cilju organizovanja rada u skladu sa važećim propisima.

Pružamo savete u vezi uspostavljanja pravila ponašanja kod poslodavca i primene mera za sprečavanje zlostavljanja na radu i unapređenje odnosa na radu. Organizujemo edukativne treninge na teme ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu i obavezama i pravima uzbunjivača u slučaju unutrašnjeg uzbunjivanja.

Pružamo savete i podršku stranim državljanima i internacionalnim kompanijama u ispunjavanju uslova za pokretanje i uspešno okončanje postupaka dobijanja boravišne dozvole i obezbeđenje uslova za dobijanje radne dozvole.

Pružamo pravnu pomoć i u vezi sa ispunjenjem uslova za ulazak, kretanje i boravak stranaca, uključujući i zastupanje u postupcima dobijanja viza za kraći i privremeni boravak u Republici Srbiji.

Prijavite se na naš newsletter