Oblasti rada - Kompanije - Antimonopolsko pravo/Pravo konkurencije

Savetujemo klijente u pitanjima konkurencije u vezi sa spajanjem, pripajanjem i zajedničkim ulaganjima i pružamo im asistenciju u pripremi i podnošenju dokumentacije potrebne za dobijanje dozvole pred nadležnim regulatornim telima za zaštitu konkurencije.

Prilikom zaključenja ugovora o kooperaciji i drugih komercijalnih poslova, pružamo savete klijentima sa aspekta važećih pravila, antimonopolskih propisa i propisa o konkurenciji.

Zastupamo klijente u postupcima u vezi sa zloupotrebom dominantnog položaja na tržištu i antimonopolskim sporovima, uključujući i razvoj odbrambenih strategija i ostvarivanje naknade štete.

Prijavite se na naš newsletter