Oblasti rada - Kompanije - Korporativno pravo/M&A

Pružamo sveobuhvatne pravne usluge u oblasti korporativnog prava, koje uključuju savete u pripremnoj fazi odlučivanja o investiciji, sastavljanje i pripremanje potrebnih dokumenata za osnivanje privrednih društava i ogranaka stranih privrednih društava, kao i postupak njihove registracije i započinjanje poslovanja.

Pružamo podršku klijentima u transakcijama vezanim za statusne promene privrednih društava i pomažemo im pri pregovorima i zaključenju ugovora, kao i u postupcima privatizacije, restrukturiranja, finansijskog poslovanja, obezbeđenja njihovih investicija i drugim poslovima u vezi sa njihovim poslovanjem.

Posebnu pažnju posvećujemo vrednosti poslovnih informacija, podataka i tehnologija naših klijenata, pružamo im savete i sastavljamo dokumenta za zaštitu podataka i poslovnih tajni naših klijenata od nelojalne konkurencije.

Prijavite se na naš newsletter