Novosti

12/01/2018

Novine u oblasti rada i zapošljavanja

Stupile su na snagu izmene i dopune više zakona kojima su uvedene novine u oblasti radnih odnosa i zapošljavanja, uključujući i izmene zakona o zapošljavanju stranaca. 

Ako želite da pročitate više o ovoj temi ili drugim novinama i izmenama u propisima Republike Srbije, kontaktirajte nas slobodno, a mi ćemo Vam sa zadovoljstvom poslati naš Newsletter.

Ostale novosti

Novosti u vezi članarine PKS u 2018. 29/01/2018

Privredna komora Srbije donela je Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2018. godini, koja je u primeni od 1. januara 2018. godine. Najvažnije novine u odnosu na prošlogodi...

detaljnije>>

Šta nam novo donose izmene Zakona o javnoj svojini, zakona o stečaju i zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama 08/01/2018

Stupile su na snagu izmene i dopune Zakon o javnoj svojini, Zakon o stečaju i Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama koje uvode značajne novine u tim oblastima.   Ako želite da pročitate više o...

detaljnije>>

Novine u oblasti elektronskog poslovanja 21/11/2017

Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju koji se primenjuje od 27. oktobra 2017. godine, donet je sa ciljem podsticanja modernizacije, efikasnosti i pojeftinjenja poslovanja, efik...

detaljnije>>

Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti 04/05/2017

U cilju usklađivanja sa zahtevom EU Direktive o hipotekarnim kreditima, Srbija je usvojila Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti kojim se po prvi put u Srbiji regulišu uslovi i način vršenja procene vrednosti nepokretnosti i ...

detaljnije>>

Novine u politici privlačenja direktnih investicija 25/02/2017

Novom Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija obuhvaćeni su finansijski podsticaji investicionim projektima u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine. Ako želite da pročitate vi&scaro...

detaljnije>>

Beograd - pogodnosti za kupovinu i regulisanje duga po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta 13/02/2017

Skupština Grada Beograda je usvojila odluke kojima su predviđene izvesne povoljnosti pri kupovini građevinskog zemljišta i regulisanju duga po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji Beograda. Ako žel...

detaljnije>>

Novine u oblasti stanovanja i održavanja zgrada 06/02/2017

Novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada primenjuje se kako na stambene, tako i na poslovne i stambeno-poslovne objekte, pa je preporučljivo upoznavanje sa osnovnim pravima i obavezama koja imaju fizička i pravna lica, vlasnici stanova, poslovni...

detaljnije>>

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana 02/02/2017

Stupili su na snagu novi neoporezivi iznosi za isplatu naknada troškova i drugih primanja zaposlenih koji nemaju karakter zarade (usklađeni dinarski iznosi) i izvršeno je usklađivanje umanjenja poreske osnovice za obračun poreza na do...

detaljnije>>

Obaveze poslodavaca u pogledu pružanja prve pomoći na radnom mestu 11/01/2017

Stupio je na snagu novi pravilnik kojim su regulisani način pružanja prve pomoći, vrsta sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, kao i način i rokovi osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći  na radnom mestu. Ako...

detaljnije>>

Izmene Zakona o PDV 04/01/2017

Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost stupile su na snagu 01. januara 2017. godine.    Ako želite da pročitate više o ovoj temi ili drugim novinama i izmenama u propisima Republike Srbije, kontaktirajte nas slobodno, a m...

detaljnije>>

Članarine u Privrednoj komori Srbije za 2017. godinu 28/12/2016

Od 01.01.2017. godine počinje primena Odluke o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2017. godini.Ako želite da pročitate više o ovoj temi ili drugim novinama i izmenama u propisima...

detaljnije>>

Novi posebni kolektivni ugovori u realnom sektoru 24/09/2016

U septembru su usvojena tri nova posebna kolektivna ugovora za delatnost poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede Srbije, za hemiju i nemetale Srbije i za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije. Očekuje se da...

detaljnije>>

Nova minimalna cena rada od 1. januara 2017. godine 17/09/2016

Vlada Republike Srbije donela je odluku o novoj minimalnoj ceni rada od 130,00 dinara po radnom času. Nova minimalna cena rada primenjivaće se od 01. januara 2017. godine, i ne uključuje porez na zaradu i doprinose na obavezno socijalno osiguranje....

detaljnije>>

Novine u organizaciji i poslovanju zadruga i zadružnih saveza 31/08/2016

Postojeće zadruge i zadružni savezi dužni da usklade svoju organizaciju, poslovanje i opšte akte s odredbama novog Zakona o zadrugama najkasnije do 7. januara 2017. godine. Zakonom je uređen pravni položaj zadruga, njihovo osnivanje, upravlja...

detaljnije>>

Počinje primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju 28/06/2016

Od 01. jula 2016. godine stupa na snagu novi Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Cilj donošenja novog zakona je sveobuhvatnije, efikasnije i pravičnije regulisanje postupaka izvršenja i obezbeđenja. Ako želite da pročitate vi&scar...

detaljnije>>

Uspostavljena je Centralna evidencija privremenih ograničenja prava lica registrovanih u APR-u 01/06/2016

Od 01. juna 2016. primenjuje se Zakon o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre. Od sada će zabrane i ograničenja u vezi sa poslovanjem, izrečena pravnim i fizičkim licima u krivičnom,...

detaljnije>>

Novi Zakon o oglašavanju 04/05/2016

Od 06. maja 2016. primenjuje se novi Zakon o oglašavanju, koji je uveo brojne novine u oblasti oglašavanja i preciznije regulisao pojedine pravne institute. Ako želite da pročitate više o ovoj temi ili drugim novinama i izmenam...

detaljnije>>

Novi uslovi i način sporazumnog finansijskog restrukturiranja 29/01/2016

Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju stupa na snagu 03. februara 2016. godine. Zakonom su regulisani uslovi i način sporazumnog finansijskog restrukturiranja privrednih društava i preduzetnika u Republici Srbiji. Započeti postup...

detaljnije>>

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana 13/01/2016

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana stupile su na snagu 01. januara 2016. godine. Ovim izmenama je, između ostalog, utvrđen nov neoporezivi iznos dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo za zaposlene van javnog sektora kao i nov...

detaljnije>>

Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti 11/01/2016

Od 13.01.2016. godine počinje primena Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti kojim se uređuju prava zaposlenih, uslovi, postupak i obaveze poslodavca u vezi sa upućivanjem zaposlenih na...

detaljnije>>

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 10/12/2015

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku počinje da se primenjuje 01. januara 2016. godine Cilj zakona je sprečavanje odugovlačenja postupaka i poboljšanje mehanizama i efikasnosti zaštite prava na suđenje u razumnom ro...

detaljnije>>

Izmene zakona o bezbednosti i zdravlju na radu 13/11/2015

Izmene zakona o bezbednosti i zdravlju na radu stupile su na snagu 13. novembra 2015. godine. Izmenama zakona uvedene su nove obaveze poslodavaca i strožiji uslovi za profesionalno obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, preciz...

detaljnije>>

Donet je novi Zakon o ulaganjima 04/11/2015

Zakon o ulaganjima stupio je na snagu 04.11.2015. godine. Ciljevi ovog zakona su unapređenje investicionog okruženja, podsticanje direktnih ulaganja, izjednačavanje tretmana stranih i domaćih ulagača, povećanje efikasnosti u pružanju usluga organa ...

detaljnije>>

Novi neoporezivi iznos dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo 08/10/2015

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova i otpremnina državnih službenika i nameštenika, na snazi je od 14. oktobra 2015. godine. Izmenama Uredbe, ukinut je spisak dnevnica po stranim državama, a umesto toga propisan je ...

detaljnije>>

Da li će novi Zakon o platnim uslugama unaprediti uslove za platne transakcije i zaštitu prava korisnika platnih usluga? 08/09/2015

Razlog za donošenje Zakona je potreba da se urede najvažnije platne usluge kao što su izdavanje, prihvatanje i plaćanje platnim karticama, novčane doznake, plaćanja preko telekomunikacionih, IT i drugih operatera, te namera da se uvođ...

detaljnije>>

Novele u Zakonu u hipoteci 20/07/2015

Izmenama Zakona o hipoteci utvrđeni su novi formalni uslovi za uspostavljanje i prestanak hipoteke, kao i pravila namirenja potraživanja iz vrednosti založene nepokretnosti. Prema izmenama, naknadni ugovor, kako je definisan zakonom, biće moguće za...

detaljnije>>

Izmenama Zakona o akcizama proširen predmet oporezivanja akcizom 04/07/2015

Izmene i dopune Zakona o akcizama stupile su na snagu 03.07.2015. godine, a odredbe koje se odnose na oporezivanje akcizom električne energije primenjuju se za potrošnju električne energije ostvarenu počev od 1. avgusta 2015. godine. Izmene ...

detaljnije>>

Da li se konačno nazire kraj privatizaciji u Srbiji? 28/05/2015

Nakon više od dve decenije od prvih pokušaja transformacije vlasništva nad kapitalom i imovinom u društvenom i državnom vlasništvu, s pravom se postavlja pitanje hoće li izmene i dopune Zakona o privatizaciji koje...

detaljnije>>

Obaveze poslodavca prema Zakonu o zaštiti uzbunjivača 20/05/2015

Zakon o zaštiti uzbunjivača stupa na snagu 5. juna 2015. godine. Zakonom su, između ostalog, utvrđene obaveze poslodavca u pogledu procedure uzbunjivanja i obaveštavanja lica angažovanih od strane poslodavca o njihovim pravima utvrđen...

detaljnije>>

Doneta je Uredba o lokacijskim uslovima 20/04/2015

Uredba o lokacijskim uslovima je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 35/2015 17. aprila 2015. i u primeni je od 18. aprila. Uredbom je propisano da se Uredbom je propisano da se lokacijski uslovi izdaju za izgradnju...

detaljnije>>

Prijavite se na naš newsletter