Novosti

20/05/2015

Obaveze poslodavca prema Zakonu o zaštiti uzbunjivača

Zakon o zaštiti uzbunjivača stupa na snagu 5. juna 2015. godine. Zakonom su, između ostalog, utvrđene obaveze poslodavca u pogledu procedure uzbunjivanja i obaveštavanja lica angažovanih od strane poslodavca o njihovim pravima utvrđenim zakonom. U skladu sa odredbom člana 14. stav 4 Zakona, svi poslodavci su obavezni da svim radno angažovanim licima (zaposlenima, licima van radnog odnosa, volonterima, licima koja vrše funkcije, kao i svaki drugi faktički rad za poslodavca) dostave pisano obaveštenje o pravima iz zakona, pod pretnjom prekršajne kazne, koja obaveza nastaje početkom primene zakona.

Zakonom je takođe propisana obaveza poslodavca koji ima više od 10 zaposlenih da najkasnije do 04.12.2015. godine, opštim aktom uredi postupak unutrašnjeg uzbunjivanja, kao i da opšti akt istakne na vidnom mestu, dostupnom svakom radno angažovanom licu, a ako postoje tehničke mogućnosti i na internet stranici poslodavca.

Ako želite da pročitate više o ovoj temi ili drugim novinama i izmenama u propisima Republike Srbije, kontaktirajte nas slobodno, a mi ćemo Vam sa zadovoljstvom poslati naš Newsletter.

Ostale novosti

Novosti u vezi članarine PKS u 2018. 29/01/2018

Privredna komora Srbije donela je Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2018. godini, koja je u primeni od 1. januara 2018. godine. Najvažnije novine u odnosu na prošlogodi...

detaljnije>>

Novine u oblasti rada i zapošljavanja 12/01/2018

Stupile su na snagu izmene i dopune više zakona kojima su uvedene novine u oblasti radnih odnosa i zapošljavanja, uključujući i izmene zakona o zapošljavanju stranaca.  Ako želite da pročitate više o ovoj temi ...

detaljnije>>

Šta nam novo donose izmene Zakona o javnoj svojini, zakona o stečaju i zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama 08/01/2018

Stupile su na snagu izmene i dopune Zakon o javnoj svojini, Zakon o stečaju i Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama koje uvode značajne novine u tim oblastima.   Ako želite da pročitate više o...

detaljnije>>

Novine u oblasti elektronskog poslovanja 21/11/2017

Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju koji se primenjuje od 27. oktobra 2017. godine, donet je sa ciljem podsticanja modernizacije, efikasnosti i pojeftinjenja poslovanja, efik...

detaljnije>>

Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti 04/05/2017

U cilju usklađivanja sa zahtevom EU Direktive o hipotekarnim kreditima, Srbija je usvojila Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti kojim se po prvi put u Srbiji regulišu uslovi i način vršenja procene vrednosti nepokretnosti i ...

detaljnije>>

Novine u politici privlačenja direktnih investicija 25/02/2017

Novom Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija obuhvaćeni su finansijski podsticaji investicionim projektima u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine. Ako želite da pročitate vi&scaro...

detaljnije>>

Beograd - pogodnosti za kupovinu i regulisanje duga po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta 13/02/2017

Skupština Grada Beograda je usvojila odluke kojima su predviđene izvesne povoljnosti pri kupovini građevinskog zemljišta i regulisanju duga po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji Beograda. Ako žel...

detaljnije>>

Novine u oblasti stanovanja i održavanja zgrada 06/02/2017

Novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada primenjuje se kako na stambene, tako i na poslovne i stambeno-poslovne objekte, pa je preporučljivo upoznavanje sa osnovnim pravima i obavezama koja imaju fizička i pravna lica, vlasnici stanova, poslovni...

detaljnije>>

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana 02/02/2017

Stupili su na snagu novi neoporezivi iznosi za isplatu naknada troškova i drugih primanja zaposlenih koji nemaju karakter zarade (usklađeni dinarski iznosi) i izvršeno je usklađivanje umanjenja poreske osnovice za obračun poreza na do...

detaljnije>>

Obaveze poslodavaca u pogledu pružanja prve pomoći na radnom mestu 11/01/2017

Stupio je na snagu novi pravilnik kojim su regulisani način pružanja prve pomoći, vrsta sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, kao i način i rokovi osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći  na radnom mestu. Ako...

detaljnije>>

Izmene Zakona o PDV 04/01/2017

Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost stupile su na snagu 01. januara 2017. godine.    Ako želite da pročitate više o ovoj temi ili drugim novinama i izmenama u propisima Republike Srbije, kontaktirajte nas slobodno, a m...

detaljnije>>

Članarine u Privrednoj komori Srbije za 2017. godinu 28/12/2016

Od 01.01.2017. godine počinje primena Odluke o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2017. godini.Ako želite da pročitate više o ovoj temi ili drugim novinama i izmenama u propisima...

detaljnije>>

Novi posebni kolektivni ugovori u realnom sektoru 24/09/2016

U septembru su usvojena tri nova posebna kolektivna ugovora za delatnost poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede Srbije, za hemiju i nemetale Srbije i za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije. Očekuje se da...

detaljnije>>

Nova minimalna cena rada od 1. januara 2017. godine 17/09/2016

Vlada Republike Srbije donela je odluku o novoj minimalnoj ceni rada od 130,00 dinara po radnom času. Nova minimalna cena rada primenjivaće se od 01. januara 2017. godine, i ne uključuje porez na zaradu i doprinose na obavezno socijalno osiguranje....

detaljnije>>

Novine u organizaciji i poslovanju zadruga i zadružnih saveza 31/08/2016

Postojeće zadruge i zadružni savezi dužni da usklade svoju organizaciju, poslovanje i opšte akte s odredbama novog Zakona o zadrugama najkasnije do 7. januara 2017. godine. Zakonom je uređen pravni položaj zadruga, njihovo osnivanje, upravlja...

detaljnije>>

Počinje primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju 28/06/2016

Od 01. jula 2016. godine stupa na snagu novi Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Cilj donošenja novog zakona je sveobuhvatnije, efikasnije i pravičnije regulisanje postupaka izvršenja i obezbeđenja. Ako želite da pročitate vi&scar...

detaljnije>>

Uspostavljena je Centralna evidencija privremenih ograničenja prava lica registrovanih u APR-u 01/06/2016

Od 01. juna 2016. primenjuje se Zakon o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre. Od sada će zabrane i ograničenja u vezi sa poslovanjem, izrečena pravnim i fizičkim licima u krivičnom,...

detaljnije>>

Novi Zakon o oglašavanju 04/05/2016

Od 06. maja 2016. primenjuje se novi Zakon o oglašavanju, koji je uveo brojne novine u oblasti oglašavanja i preciznije regulisao pojedine pravne institute. Ako želite da pročitate više o ovoj temi ili drugim novinama i izmenam...

detaljnije>>

Novi uslovi i način sporazumnog finansijskog restrukturiranja 29/01/2016

Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju stupa na snagu 03. februara 2016. godine. Zakonom su regulisani uslovi i način sporazumnog finansijskog restrukturiranja privrednih društava i preduzetnika u Republici Srbiji. Započeti postup...

detaljnije>>

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana 13/01/2016

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana stupile su na snagu 01. januara 2016. godine. Ovim izmenama je, između ostalog, utvrđen nov neoporezivi iznos dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo za zaposlene van javnog sektora kao i nov...

detaljnije>>

Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti 11/01/2016

Od 13.01.2016. godine počinje primena Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti kojim se uređuju prava zaposlenih, uslovi, postupak i obaveze poslodavca u vezi sa upućivanjem zaposlenih na...

detaljnije>>

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 10/12/2015

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku počinje da se primenjuje 01. januara 2016. godine Cilj zakona je sprečavanje odugovlačenja postupaka i poboljšanje mehanizama i efikasnosti zaštite prava na suđenje u razumnom ro...

detaljnije>>

Izmene zakona o bezbednosti i zdravlju na radu 13/11/2015

Izmene zakona o bezbednosti i zdravlju na radu stupile su na snagu 13. novembra 2015. godine. Izmenama zakona uvedene su nove obaveze poslodavaca i strožiji uslovi za profesionalno obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, preciz...

detaljnije>>

Donet je novi Zakon o ulaganjima 04/11/2015

Zakon o ulaganjima stupio je na snagu 04.11.2015. godine. Ciljevi ovog zakona su unapređenje investicionog okruženja, podsticanje direktnih ulaganja, izjednačavanje tretmana stranih i domaćih ulagača, povećanje efikasnosti u pružanju usluga organa ...

detaljnije>>

Novi neoporezivi iznos dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo 08/10/2015

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova i otpremnina državnih službenika i nameštenika, na snazi je od 14. oktobra 2015. godine. Izmenama Uredbe, ukinut je spisak dnevnica po stranim državama, a umesto toga propisan je ...

detaljnije>>

Da li će novi Zakon o platnim uslugama unaprediti uslove za platne transakcije i zaštitu prava korisnika platnih usluga? 08/09/2015

Razlog za donošenje Zakona je potreba da se urede najvažnije platne usluge kao što su izdavanje, prihvatanje i plaćanje platnim karticama, novčane doznake, plaćanja preko telekomunikacionih, IT i drugih operatera, te namera da se uvođ...

detaljnije>>

Novele u Zakonu u hipoteci 20/07/2015

Izmenama Zakona o hipoteci utvrđeni su novi formalni uslovi za uspostavljanje i prestanak hipoteke, kao i pravila namirenja potraživanja iz vrednosti založene nepokretnosti. Prema izmenama, naknadni ugovor, kako je definisan zakonom, biće moguće za...

detaljnije>>

Izmenama Zakona o akcizama proširen predmet oporezivanja akcizom 04/07/2015

Izmene i dopune Zakona o akcizama stupile su na snagu 03.07.2015. godine, a odredbe koje se odnose na oporezivanje akcizom električne energije primenjuju se za potrošnju električne energije ostvarenu počev od 1. avgusta 2015. godine. Izmene ...

detaljnije>>

Da li se konačno nazire kraj privatizaciji u Srbiji? 28/05/2015

Nakon više od dve decenije od prvih pokušaja transformacije vlasništva nad kapitalom i imovinom u društvenom i državnom vlasništvu, s pravom se postavlja pitanje hoće li izmene i dopune Zakona o privatizaciji koje...

detaljnije>>

Doneta je Uredba o lokacijskim uslovima 20/04/2015

Uredba o lokacijskim uslovima je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 35/2015 17. aprila 2015. i u primeni je od 18. aprila. Uredbom je propisano da se Uredbom je propisano da se lokacijski uslovi izdaju za izgradnju...

detaljnije>>

Prijavite se na naš newsletter